Подаръчни торбички

Торбичките са най - ефективният рекламен носител. Употребяват се многократно и предлагат голяма площ за реклама на сравнително ниски цени!