Печат на тениски  с най-новата и устойчива технология за печат, а именно - дигитален /директен/ печат върху текстил /